.RU

1. Бюджетна класифікація видатків: У другому розділі діючої бюджетної класифікації (запроваджена з 1

У другому розділі діючої бюджетної класифікації (запроваджена з 1 січня 1998 року наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 року № 265) передбачена класифікація видатків, бюджету за трьома ознаками: функціональна, відомча та економічна.

Функціональна структура бюджету будується відповідно до основних функцій держави, які представлені у вигляді 25 функціональних груп з розподілом кожної на підгрупи — всього 134. Функціональна класифікація видатків бюджету передбачає видатки на:

Код

1. Державне управління 010000

2. Судову владу 020000

3. Міжнародну діяльність 030000

4. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу 040000

5. Національну оборону 050000

6. Правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави 060000

7. Освіту 070000

8. Охорону здоров’я 080000

9. Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000

10. Житлово-комунальне господарство 100000

11. Культуру і мистецтво 110000

12. Засоби масової інформації 120000

13. Фізичну культуру і спорт 130000

14. Промисловість та енергетику 140000

15. Будівництво 150000

16. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство

мисливство 160000

17. Транспорт, шляхове господарство, зв’язок, телекомунікації 170000

18. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 180000

19. Заходи, пов’язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської

катастрофи та соціальним захистом населення 190000

20. Охорону навколишнього природного середовища та ядерну

безпеку 200000

21. Попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха 210000

22. Поповнення державних запасів і резервів 220000

23. Обслуговування державного боргу 230000

24. Цільові фонди 240000

25. Видатки, не віднесені до основних груп 250000

Відомча класифікація видатків Державного бюджету передбачає розподіл видатків по головних розпорядниках коштів. Код, який присвоєно кожному із ГРК, складається із трьох знаків. В переліку зазначено 79 головних розпорядників коштів, які одержують кошти із Державного бюджету.

Також у бюджетній класифікації використана практика класифікації видатків бюджету за економічним змістом виконуваних операцій. Економічна класифікація видатків бюджету передбачає:

— загальні видатки як суму поточних, капітальних та нерозподілених видатків;

— кредитування з вирахуванням погашення.

У даній класифікації використано чотиризначний код. Наприклад:

Код

1. Поточні видатки 1000

2. Видатки на товари і послуги 1100

3. Оплата праці працівників бюджетних установ 1100

4. Нарахування на заробітну плату 1120

5. Придбання предметів постачання і матеріалів,

утримання бюджетних установ 1130

6. Видатки на відрядження 1140

7. Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт

та заходи спеціального призначення 1150

8. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160

9. Дослідження і розробки, державні програми 1170

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью

 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.