.RU

РЭЛІГІІ СВЕТУ - Канспекты дапаможных матэрыялаў для катэхезаў

РЭЛІГІІ СВЕТУ.

Дыдактычная мэта:

Распавядаем вучням аб тым, што чалавек ад моманту свайго існавання імкнецца да Творцы. Праз малітву, рэлігійныя абрады, чалавек шукае дыялогу з Богам, бо толькі Ён можа заспакоіць прагенні сэрца чалавека, а таксама знаёмім вучняў з асноўнымі рэлігіямі свету.

Выхаваўчая мэта:


Выхоўваем у вучнях прагненне ўзрастаць у веры, пазнаючы сэнс і мэту ўласнага хрысціянства.

Асноўныя і дапаможныя матэрыялы:Дэкларацыя пра адносіны Касцёла да нехрысціянскіх рэлігій,

Дэкларацыя аб рэлігійнай свабодзе, ККК.

Метады катэхезы:

прэзентацыя, аналіз тэкстаў.

Ход заняткаў


Малітва:

Ойча наш

Чалавек пытаеУ кожнай краіне свету, у вялікіх мегаполісах і ў маленькіх, мала каму вядомых мясцінах, мы можам ўбачыць святыню, якую пабудавалі людзі, каб праз малітву і розныя абрады аддаваць хвалу і пашану Богу. Багацце рэлігійных сімвалаў, абрадаў, малітваў, святаў, мастацкіх твораў на рэлігійную тэматыку, якія мы атрымалі ў спадчыну ад нашых прадзедаў, з’яўляецца яскравым пацвяржэннем таго, што на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва людзі шукалі Бога, праслаўлялі Яго, аддавалі Яму хвалу.

У старажытнасці і сярэднявеччы людзі спрабавалі акрэсліць, што азначае слова “рэлігія”, звяртаючыся да першапачатковага слова, ад якога яно можа паходзіць. Адказы былі розныя: адныя выказвалі думку, што слова “рэлігія” паходзіць ад лацінскага слова "relegere", што азначае "прачытаць наноў"; другія бралі за аснову слова "religere" (злучаць, звязваць) , характарызуючы рэлігію як сувязь чалавека з Богам; св. Аугустын прытрымліваўся думкі, што слова “рэлігія” паходзіць ад слова "reeligare" — што азначае “выбіраць наноў”. Як бачым, людзі на працягу вякоў стараліся зразумець сутнасць рэлігіі, шукалі крыніцу яе паходжання.

ІІ Ватыканскі Сабор кажа так:

«Людзі чакаюць ад розных рэлігій адказу на запаветныя таямніцы чалавечай экзістэнцыі, якія сёння, як і ў папярэднія часы, глыбока ўзрушваюць сэрцы людзей: кім ёсць чалавек, які сэнс і мэта нашага жыцця, што такое маральнае дабро і грэх, адкуль і дзеля чаго ўзнікае цярпенне, які шлях вядзе да сапраўднага шчасця, што такое смерць, суд і адплата пасля смерці, і ўрэшце, чым ёсць апошняя і невымоўная таямніца, што ахоплівае нашае існаванне, з якой мы бяром пачатак і да якой імкнемся» (Nostra aetate, 1).

Сэнс жыцця, шчасце, цярпенне, смерць — гэтыя пытанні заўсёды турбавалі чалавека. Узнікненне рэлігіі — гэта старанне чалавека знайсці адказ на гэтыя пытанні.

Хатнім заданем вучняў было падрыхтаваць невялікую прэзентацыю аб такіх рэлігіях як: хрысціянства, іслам, будызм, іудаізм, індуізм. Вучні прэзентуюць сваю працу. Затым, К. запрашае вучняў прачытаць у сваіх падручніках матэрыял, які адлюстроўвае лічбу вызнаўцаў асноўных рэлігій свету.

Лічба вызнаўцаў асноўных рэлігій свету.


хрысціянства

— каля 1,8 мільярдаў людзей, больш за 30% ад усяго чалавецтва:іслам

— 0,9 мільярдаўіндуізм

0,7 мільярдаўбудызм

0,3 мільярдаў

іудаізм

— 18 мільёнаў
Колькасць вызнаўцаў асноўных рэлігій свету (2009 г.)( ў мільёнах)


хрысціянства іслам індуізм будызм іудаізм

Вельмі вялікая колькасць людзей дэкларуе сваю прыналежнасць да пэўнай рэлігі. Чаму так адбываецца?

Бог адказваеАдказ на гэтае пытанне нам дае вучэнне Касцёла:

«Прагненне Бога запісана ў сэрцы чалавека, таму што чалавек створаны Богам і для Бога; Бог не перастае прыцягваць да сябе чалавека, і толькі ў Богу чалавек знойдзе праўду і шчасце, якіх ён няспынна шукае»

(пар.

ККК 27).


«Сусвет: зыходзячы з руху і станаўлення, мэтазгоднасці, ладу і прыгажосці свету, можна пазнаць Бога як першапрычыну і мэту Сусвету. (…) Св. Аўгустын: Спытай прыгажосць зямлі, спытай прыгажосць мора, спытай прыгажосць неба (…) — спытай усё існае. Усё адказвае табе: “Глядзі, мы цудоўныя”. Уся гэта прыгажосць — вызнанне. Хто стварыў гэтую прыгажосць, падлеглую зменам, калі не Цудоўны, які не падлягае зменам» (пар. ККК 32).

«Чалавек: з яго адкрытасцю на праўду і прыгажосць, з яго маральным пачуццём, з яго свабодай і з голасам яго сумлення, з яго імкненнем да бясконцасці і да шчасця, чалавек задае сабе пытанне наконт існавання Бога. Праз усё гэта ён адрознівае знакі сваёй душы, сваёй духоўнасці. (…) Яго душа не можа мець іншага пачатку, як толькі ў адным Богу» (пар. ККК 33).

 Падсумаанне працы вучні запісваюць у сшытак.

 1. Чалавек – істота рэлігійная, адкрытая для пазнаваня Бога

  , вера з’яўляецца адказам на найглыбейшыя прагненні сэрца.

 2. Аб Богу прамаўляе прыгажосць навакольнага свету, права прыроды;

  Бог Сам адкрывае Сябе чалавеку.Чалавек мае магчымасць пазнаць Бога, таму што Ён першы аб’яўляецца чалавеку. Бога мы не бачым, але Ён пакінуў нам бачныя і зразумелыя знакі сваёй прысутнасці і любові. Кожны чалавек, калі толькі сам гэтага пажадае, можа адшукаць гэтыя знакі, знайсці Бога і праз веру распачаць з Ім дыялог любові. Існаванне ў свеце розных рэлігій — гэта знак таго, што чалавек імкнеца да свайго Стварыцеля, толькі ідзе да Яго сваім шляхам.

ЧАЛАВЕК АДКАЗВАЕ БОГУК. запрашае вучняў яшчэ раз прыгадаць прэзентацыі, якія рабілі вучні на пачатку катэхезы. К. дапамагае вучням узгадаць і запісаць асоўныя пастулаты рэлігій.


Назва рэлігіі

Хто заснавальнік? (век паўстання)

Вобраз Бога

Асноўныя прынцыпы веравызнання


Рэлігія вельмі моцна ўплывае на жыццё чалавека, фарміруе яго. Чым глыбей чалавек усведамляе існаванне Бога, Яго Ўсемагутнасць, Яго веліч, Яго любоў да кожнага чалавека, тым бліжэй хоча быць з’яднаны з Богам. Змяняецца светапогляд чалавека, яго адносіны да самога сябе, да іншых людзей, да абавязкаў і працы, якую выконвае. У чалавеку ўзрастае пачуццё адказнасці за кожнае слова, за кожны чын, за кожную думку, за кожнае прагненне. Адкрываючы для сябе жыццё як дар ад Бога чалавек стараецца жыць так, каб быць годным гэтага дару. Ніхто не мае права забараніць чалавеку вызнаваць рэлігію, згодна з пастулатамі якой чалавек хоча жыць.

Нажаль, яшчэ і сёння існуюць краіны, у якіх вернікам забараняецца адкрыта вызнаваць сваю рэлігію, у якіх паміж прадстаўнікамі рэлігій вядуцца войны. А як мы, як хрысціяне павінны адносіцца да прадстаўнікоў іншых рэлігій? На гэтую тэму мы паразмаўляем на наступнай катэхезе.

Разважанне:Я маю магчымасць пазнаць Бога, таму што Ён першы аб’яўвіў сябе. Ён пакінуў мне бачныя і зразумелыя знакі сваёй прысутнасці і любові.

— Ці заўважаю я сляды прысутнасці Бога ў сваім жыцці?

—Як часта я дзякую Пану Богу за тое, што Ён дае мне знакі сваёй прысутнасці?

—Ці дзякую я Богу за дар веры?

—Як я клапачуся аб яе развіцці?

—Як я адношуся да людзей іншых веравызнанняў?

Пастанова.Хатняе заданне: 1. Падчас вячэрняй малітвы падзякуй Пану Богу за дар веры.

Заключная малітва:

( Пс 19(18), 2-5).


Тэма № 3, X кл.Хрысціянін адносна іншых рэлігій.


2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.