.RU

1.2Заявка за качествена промяна в мрежата на социалните услуги - Анализ на резултатите от областното планиране на...

1.2Заявка за качествена промяна в мрежата на социалните услуги


Най-съществените качествени резултати и ефекти

, постигнати чрез процеса на областно планиране с участие, където бяха приложени общи стандарти и единна методология в цялата страна, са:

Когато претегляме плюсовете и минусите в крайните резултати от областното планиране, е не по-малко важно да отбележим

също

какво не беше постигнато в желаната степен

:

Въпреки несъвършенствата, в цялостната равносметка от областното планиране напълно доминират позитивните резултати и предначертаните перспективи за коренна промяна в развитието на социалните услуги в България през следващите пет години.

Както преките участници в планирането споделиха на финала, подкрепата на УНИЦЕФ е оказала ключова роля, както за компенсиране на недостатъчния капацитет на човешките ресурси – като умения и познания за планиране, така и за припознаването на стратегиите за социалните услуги като приоритетна задача и за мобилизирането на възможните ресурси в общините и сред широк кръг заинтересовани страни, които се включиха в процеса със съществен принос за постигането на крайния успех.

2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.