.RU

Examens - 1. Inleiding

ExamensExamenrichtlijnen

vind je op Toledo bij “Mededelingen voor studenten”, in de map “Examens”.

Aanvullingen op het Onderwijs- en examenreglement (OER)AFDELING 3 – Deelname aan de examensArtikel 14 (hernemen van examens)“… Indien de opleiding dit toestaat kan de student die niet slaagde in de eerste examenperiode eventueel reeds in de tweede examenperiode een examen hernemen …”

Voor departement IWT geldt bijkomend

:“Enkel studenten die afstuderen en hun diploma kunnen behalen in het huidige academiejaar, krijgen de toelating om hun tweede examenkans reeds op te nemen in

juni (2

de

examenperiode) in plaats van in september (3

de

examenperiode).Enkel studenten die

geen opleidingsonderdelen

meer te volgen en af te leggen hebben in het

tweede semester komen hiervoor in aanmerking

. Deze studenten nemen hun

volledige tweede examenkans op in de junizittijd

.

De studenten die

nog wel onderwijsactiviteiten hebben in het tweede semester (opleidingsonderdelen, stage/eindwerk, buitenlandse reis) kunnen GEEN gebruik maken van deze uitzondering!Studenten die in aanmerking denken te komen op basis van de geschetste voorwaarden, moeten op

EIGEN INITIATIEF

een verzoek indienen om deze tweede examenkans in juni op te nemen i.p.v. in september. De studenten richten deze vraag tot de voorzitter van de examencommissie door het invullen van het document dat beschikbaar wordt gesteld op Toledo bij “Mededelingen voor studenten”.

Derde opleidingsfase professionele bachelor Elektronica-ICT, afstudeerrichting Elektronica3 PBA ELO-ICT_ELOStp. O.O.Code VakDocentSemester 1Semester 2ContractStp. VakPunt./VakPunt. O.O.Naam O.O./Vak 

29/08/2011 

ExStpTOLExStpTOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectstage20PE_ALG_PROJEC_32

 

 

 

 

 

 

p

20

 

 

 

 

20200200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogenelektronica4PE_ELO_VERTOE_31

ElJa

s, p, l

4

2,00

 

2,00

 

 

 

 

 

 

44040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale Media34PE_ELO_DIGMED3_31

SaLu

m, p

4

1,25

 

1,25

 

 

 

 

 

 

44040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiele Communicatie26PE_ELO_MOBCOM2_31

LeKr

m, p, l

6

 

 

4,00

 

 

 

 

 

 

66060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT TECHNOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.