.RU

Románia - A történeti Szemle repertóriuma 1912—1930 Összeállította: Hernádi László Mihály dialóg campus kiadó

Románia


Gagyi Jenő ism.: Moldován Gergely: Az orosz kéz Romániában.

=1915/4. 630—631.

Rorario, Jeromos


Veress Endre: Rorario Jeromos magyarországi pápai követ jelentése [Buda, 1539].

=1912/2. 237—241. /KK/.

röpiratokLábán Antal: Egy «Hazafias dal» meg egy «Hiszekegy» 1824-ből.

=1918/3—4. 254—266. /KK/.

Rudolf főherceg, trónörökös


Balanyi György ism.: Mitis, Oskar Freiherr von: Das Leben des Kronprinzen Rudolf. — Sosnosky, Theodor von: Franz Ferdinand der Erzherzog-Thronfolger.

=1929/1—4. 256—261.

Rudolf, II., német-római császár


Ernyei József ism.: Jenšovský, B.: A szász választófejedelem politikája Csehországban II. Rudolf uralkodásának végső éveiben.

=1917/2. 195—198.

Ruprecht, Klem, német király


Patek Ferencz ism.: Schmidt, Otto: Die Reichseinnahmen Ruprechts v. d. Pfalz.

=1916/1. 134—136.

Sacrum Commercium


Kaposy József ism.: Sacrum Commercium. Szent Ferencz menyegzője a Szegénység Úrnőjével. Ford. és bev.: Balanyi György.

=1921/1—4. 163—165.

Saint-Denis


Lukács Károly ism.: Fülöpp Cyrill: Királyi herczegnő a kolostorban (1770—1787).

= 1914/4. 592—594

Sajtótörténet


Márki Sándor ism.: Wagner Vilmos: Hírszolgálat a XVII. Század elején.

=1912/2. 279—282.

Sándor, VIII., pápa


Patek Ferencz ism.: Scheffler János: VIII. Sándor pápa és a bécsi udvar. (1689—1691.)

=1918/3—4. 292.

Sárói Szabó Lajos


[Angyal Dávid] A. D.: Nekrológ. Sárói Szabó Lajos [1870—1914].

=1915/1. 157.

Schiemann, Theodor


Wertheimer Ede: Nekrológ. Schiemann Tivadar (1847—1921).

=1921/1—4. 188—189. /K/.

Schlegel, Friedrich


Bleyer Jakab: Metternich és Zichy Julia grófnő.

=1914/3. 371—375. /É/.

sémi uralomKmoskó Mihály: Az a-ga-dé-i dynastia és a sémi uralom kezdete.

=1914/3. 321—345. /É/.

semlegességHorváth Jenő: Törökország semlegessége. 1848—1849. Tanulmány a magyar szabadságharc diplomáciai történelméből.

=1930/1—4. 46—96. /É/.

Senlac


Márki Sándor: A senlac-hastingsi csata [1066].

=1913/1. 59—77. /É/.

Sesonk trónörökös


Mahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.

=1929/1—4. 1—13., 2 fénykép. /É/.

Siena


Berzeviczy Albert: Alfonso nápolyi király levele Siena ügyében.

=1912/1. 84—86. /KK/.

Simancas


Szittyay Dénes: A simancasi spanyol állami levéltár magyar vonatkozású anyaga.

=1922/1—4. 152—163. /KK/.

sírsztélaMahler Ede: A Magyar Nemzeti Múzeum két történelmi fontosságú egyiptomi kőemléke.

=1929/1—4. 1—13., 2 fénykép. /É/.

Smičiklas, Tádé


Szegedy Rezső: Nekrológ. Smičiklas Tádé (1843—1914).

=1916/3. 405—409. /K/.

Smolka, Franciszek


Divéky Adorján ism.: Smolka, Stanisław: Smolka Ferencz naplója 1848—1849-ből nejéhez írt levelekben.

=1917/3—4. 359—361.

Soós Elemér


A magyar történettudomány halottai 1929-ben.

=1929/1—4. 278.

Sopron ostroma


Weber Arthur: Kuruczgúnyoló német költemény 1705-ből.

=1915/4. 582—585. /KK/.

Sörös Pongrác


[Áldásy Antal] Á. A.: Nekrológ. Sörös Pongrácz (1873—1919).

=1919/1—4. 157—159. /K/.

spanyol trónutódlásSebes Gyula ism.: Hesselbarth, Hermann: Drei psychologische Fragen zur spanischen Throncandidatur Leopolds von Hohenzollern.

=1917/1. 95—99.
2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • Контрольная работа
 • © Помощь студентам
  Образовательные документы для студентов.